Skip to content
Bildet er tatt under en demonstrasjon av den nye ringnot modulen den 30. april på Nordland Videregående Skole.
Bildet er tatt under en demonstrasjon av den nye ringnot modulen den 30. april på Nordland Videregående Skole.

Press release -

Simulatorprosjektet til Kongsberg Digital og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering vil bidra til å forbedre sikkerhet og redusere tap av kostbart fiskeriutstyr

Horten, 2. Mai 2024 – Kongsberg Digital har nylig gjennomført et prosjekt finansiert av FHF (Norges Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfinansiering) for utvikling av simuleringsteknologi for ringnot fiske. Dette er en betydelig videreutvikling av selskapets eksisterende fiskerisimulator. Den nye simulatorfunksjonen ble demonstrert for prosjektaktørene og andre interessenter under et arrangement hos Nordland videregående skole (Lofoten Maritime) i Leknes, Lofoten den 30. april.

K-Sim Fishery, som ble lansert i 2018, er en toppmoderne fiskerisimulator med et helt nytt nivå av realisme, detaljer og innhold for opplæring av studenter og mannskap i trålfiske. Prosjektet finansiert av FHF, har realisert videreutvikling simulatorfunksjonalitet for ringnotfiske for forskning. Målet er at simulatoren skal bidra til å forbedre fiskeutstyr og -metoder samt fangst- og lagringsprosedyrer for å forbedre fiskekvaliteten og forhindre tap av fisk. I tillegg er den nye simulatorfunksjonaliteten ideell for utdanning og opplæring i ringnotfiske og totalt sett vil den bidra til å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft i fiskerinæringen.

Prosjektet har vært ledet av Kongsberg Digital i samarbeid med Hordaland videregående skole, Mørenot Austevoll AS, Austevoll Seafood ASA og Sørheim Holding AS. I tillegg til å dele uvurderlige innsikt, råd og bransjekunnskap, har disse partnerne bidratt med datainformasjon og assistert med systemtesting og verifisering av nøyaktigheten i simuleringen.

"Det nære samarbeidet med industrien har vært ekstremt viktig for å kunne sikre maksimal realisme i simulert utstyr og scenarioer," kommenterer Bjarne Wulff, produktrådgiver innen maritim simulering i Kongsberg Digital. "Jeg er stolt over å vise frem hva vi har oppnådd i dette prosjektet, og vi vil fortsette med å utvikle fiskerisimulatoren for å møte også fremtidige behov fra industrien."

Etter fullføringen av ringnotprosjektet vil den nye applikasjonen bli installert ved flere utdanningsinstitusjoner verden over. Elever og mannskap som trener i K-Sim Fishery-simulatoren vil bygge kompetanse og dra nytte av meget realistiske øvelser i ringnotfiske i tillegg til trål og line fiske.

Avansert hydrodynamisk modellering av fartøy og utstyr og nøyaktig gjenskaping av effekter som vind, bølger og tidevannsstrømmer gjør at simulerte fartøy og utstyr oppfører seg slik som i virkeligheten. Dette bidrar til å heve kunnskap og kompetanse for mannskapet som igjen vil bidra til å forbedre sikkerheten, effektiviteten og økonomien i disse typer fiskerimetoder.

"Dagens fiskeoperasjoner er avanserte og krever svært kompetente mannskap om bord på fartøyene. Ved å legge til ny funksjonalitet for ringnot, kan enda flere yrkesfiskere få verdifull opplæring som øker sikkerheten og effektiviteten, samt gir en mer bærekraftig tilnærming til fiskeri. Vi er stolte av å kunne bidra til utviklingen av denne industrien, som er avgjørende for en stor del av verdens befolkning," sier Are Føllesdal Tjønn, administrerende direktør, Kongsberg Digital.

Simulatoren gjør at mannskapet på en båt kan trene på alle faser av ringnotoperasjoner som eksponerer dem for risiko eller utstyret for skader, sier fagsjef Rita Naustvik i FHF. – Som tidligere fisker har jeg selv sett viktigheten av å ha mulighet til å øve på disse operasjonene, bekrefter hun. – Opplæring i bruk av ringnot ved hjelp av en simulator vil være kostnadseffektivt og ikke minst er det et viktig grep for å unngå skader på både mannskap og utstyr.

Slutt

Tilleggs informasjon vedrørende K-Sim® Fishery:

Med hovedformål å bygge kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer sikkerhet, økonomi og bærekraftighet i fiskeri, gir simulatoren trening i manøvrering av et fiskefartøy og bruk av utstyr og utstyr for fiske og fangst i tråling, line- og ringnotfiske.

 • Full instruktørkontroll over simulerte øvelser inkludert gjentakelse og vurdering
 • Realistiske trening scenarier gjennom avansert simuleringer av fartøy- og utstyr i et realistisk hydrodynamisk, fysisk og visuelt treningsmiljø
 • Muligheter for å utvide og omkonfigurere systemet for å tilpasse seg endrede opplæringsbehov
 • Oppfyller de nye STCW-F-kravene for fiskeopplæring og DNVs sertifiseringsstandarder

Kongsberg Digital har levert K-Sim® Fishery til følgende institusjoner:

 • Nordland Videregående Skole / Lofoten Maritime, Leknes, Lofoten
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Belgia
 • Grønland videregående skole, Grønland
 • STC mbo college - locatie Katwijk aan Zee (STC Group), Nederland
 • Instituto De Formación Profesional Maritimo-Pesquero de Canarias (IFPMP), Lanzarote, Spania
 • Instituto De Formación Profesional Maritimo-Pesquero de Santa Cruz de Tenerife, Spania
 • Robertson Marin Electronics, Peru
 • L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec (EPAQ), Canada

For ytterligere informasjon, se: K-Sim® Fishery – Kongsberg Digital

Kontakt person:

Anne Voith
Global Head of Marketing and Communications, Maritime Simulation, Kongsberg Digital
Anne.Voith@kongsbergdigital.com
+47 67 80 48 00

Related links

Topics

Categories


KONGSBERG DIGITAL is an industrial software company shaping the future of work by changing how businesses design, operate, and maintain their assets. Businesses trust us for our innovative carbon capture and storage technology, new energy ventures towards net zero, voyage optimisation, emissions reduction, and technology to help balance grids and complex power systems. We are transforming carbon-intensive industries by providing industry-leading solutions that extract value from industrial data. We enable businesses to connect physical assets to an industrial work surface, serving as one common infrastructure for decision-making across the value chain.

Kongsberg Digital holds a prominent position as a premier provider of maritime simulation technology. This technology is widely embraced by maritime research and training centres across the globe, serving as a cornerstone for training both students and crew members. Moreover, it facilitates advanced studies in crucial domains such as human factors, port development, operational verification, digital twins, and the pioneering realm of autonomous shipping operations.

Contacts

Karen Bartlett

Karen Bartlett

PR Account Director PR & Communications +44 (0) 1202 669244 Linkedin

Client Newsroom

Welcome to the Saltwater Stone Client Newsroom, a daily updated resource for editors and journalists featuring news releases, images and videos issued on behalf of our international client base. Saltwater Stone is a specialist maritime communications agency working in the superyacht, recreational marine, shipping, offshore, subsea, fishing, renewables and naval sectors. If you are an editor or journalist wishing to receive Saltwater Stone client news releases direct to your inbox, please click or tap the follow button above.

Saltwater Stone