Skip to content
Kongsberg Digital skal snart installere fire splitter nye K-Sim Offshore-simulatorer ved Nordkapp Simulatorsenter i Nord-Norge.
Kongsberg Digital skal snart installere fire splitter nye K-Sim Offshore-simulatorer ved Nordkapp Simulatorsenter i Nord-Norge.

Press release -

Equinor har valgt Kongsberg Digital til å levere avanserte simuleringsløsninger for sikkerhets- og beredskapsopplæring i Nord-Norge

Horten, Norge, November 2023– Kongsberg Digital har signert en avtale med det norske energiselskapet Equinor for utvikling og leveranse av avanserte offshoresimulatorer. Dette er et initiativ som bygger opp under økt fokus på sikkerhet og bærekraft i offshore operasjoner og samarbeidet mellom selskapene vil sette ny standard for simulatortrening for denne type industri. Målet er å utvikle kraftige opplæringsverktøy for å heve offshorepersonells kompetanse når det gjelder å beskytte miljø, forhindre ulykker og å utføre krisehåndtering i sårbare naturområder.

Kongsberg Digital skal totalt videreutvikle og levere fire avanserte K-Sim Offshore simulatorer. Disse vil bli integrert med Kongsberg Maritimes K-Pos Dynamiske Posisjoneringssystem samt NORBITs deteksjonssystem for oljesøl, Aptomar. Den skreddersydde simulatorløsningen vil i tillegg til prosedyretrening, også bli brukt til miljøvernøvelser, oljesøldeteksjon og oppsamlingssimuleringer, samt til sikkerhets- og beredskapsøvelser for Equinors personell på offshoreinstallasjonene Johan Castberg, Norne, Åsgård A og Njord N samt anlegget på Melkøya.

Den nye og omfattende simulatorparken vil bli installert ved Nordkapp Simulatorsenter i Honningsvåg og vil styrke og videreutvikle senterets unike kompetanse innen maritim opplæring og oljevernberedskap.

"Leveransen understreker Kongsberg Digitals forpliktelse til å drive innovasjon for å øke sikkerhet, effektivitet og bærekraft i maritim- og offshoreindustrien. Vi leverer simulatorteknologi i verdens- klasse med en helt unik tilpasningskapasitet for både grunnleggende og avanserte treningsbehov. Det at vi har mulighet for å integrere med NORBITs deteksjonssystem for oljesøl er med på å øke treningsrealismen ytterligere”, kommenterer Kongsberg Digitals Are Føllesdal Tjønn, Administrerende Direktør i selskapets Maritime Simulation divisjon.

Kongsberg Digital, Castberg-partnerne og Nordkapp Simulatorsenter vil sammen bidra til å heve opplæringen av fagfolk slik at de kan stå bedre rustet til å møte nye miljø- og sikkerhetskrav i Energisektoren.

Photo caption:

Kongsberg Digital skal snart installere fire splitter nye K-Sim Offshore-simulatorer ved Nordkapp Simulatorsenter i Nord-Norge. Partnerne i Castberg-lisensen, Equinor, Vår Energi og Petoro, står bak den omfattende simulatorinvesteringen til det som skal bli et viktig sikkerhets- og beredskapsopplæringssenter for personell i nordlige havområder.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne Voith
Global Head of Marketing and Communications, Maritime Simulation
Kongsberg Digital
Anne.Voith@kongsbergdigital.com
+47 67 80 48 00

Related links

Categories


KONGSBERG DIGITAL is an industrial software company shaping the future of work by changing how businesses design, operate and maintain their assets. Businesses trust us for our innovative carbon capture and storage technology, new energy ventures towards net zero, voyage optimisation, emissions reduction, and technology to help balance grids and complex power systems. We are transforming carbon-intensive industries by providing industry-leading solutions that extract value from industrial data. We enable businesses to connect physical assets to an industrial work surface, serving as one common infrastructure for decision-making across the value chain.

Kongsberg Digital holds a prominent position as a premier provider of maritime simulation technology. This technology is widely embraced by maritime research and training centres across the globe, serving as a cornerstone for training both students and crew members. Moreover, it facilitates advanced studies in crucial domains such as human factors, port development, operational verification, digital twins, and the pioneering realm of autonomous shipping operations.

Client Newsroom

Welcome to the Saltwater Stone Client Newsroom, a daily updated resource for editors and journalists featuring news releases, images and videos issued on behalf of our international client base. Saltwater Stone is a specialist maritime communications agency working in the superyacht, recreational marine, shipping, offshore, subsea, fishing, renewables and naval sectors. If you are an editor or journalist wishing to receive Saltwater Stone client news releases direct to your inbox, please click or tap the follow button above.

Saltwater Stone